Harvest Command

Publié le dimanche 10 mars 2019

Harvest Command

Het nieuwe automatiseringssysteem AFS Harvest Command biedt de bestuurder de volgende aanpassingen:

- Automatisch geregelde rotorkooischoepen en rotorsnelheid
De rotorsnelheid en nieuwe elektrisch geregelde rotorkooischoepen bepalen de efficiëntie van het dorsen en afscheiden onder alle oogstomstandigheden. Beide worden geregeld door de nieuwe AFS Harvest Command™-optie, voor de beheersing van graanverliezen en -schade. De rotorkooischoepen kunnen afzonderlijk worden afgesteld, ofwel handmatig via een spaninrichting of vanuit de cabine.

- Automatisch geregelde snelheid van de reinigingsventilator en zeefinstellingen
Of de maaidorser nu heuvelopwaarts of -afwaarts rijdt en ongeacht de belasting van het reinigingssysteem, AFS Harvest Command™ stelt de snelheid van de reinigingsventilator en de opening van alle zeven af op minimale verliezen en het schoonste graanmonster in de graantank.

- Camera voor graankwaliteit
De camera voor de graankwaliteit evalueert de hoeveelheid materiaal anders dan graan en gebroken korrels in het graanmonster en het traject naar de graantank. Deze parameters worden vervolgens gebruikt om de dors- en reinigingsinstellingen volledig automatisch te optimaliseren.