EGNOS CHANGE

Publié le lundi 08 octobre 2018

EGNOS CHANGE

Het wegvallen van de EGNOS verbeteringsservice wordt veroorzaakt doordat EGNOS een update van haar satellietennetwerk heeft uitgevoerd. Als gevolg van deze update kan de geostationaire satelliet INMARSAT 3F2 (PRN 120) niet worden gebruikt voor het ontvangen van de EGNOS verbeteringsservice.

De satelliet die nu in gebruik is voor het beschikbaar stellen van de EGNOS verbeteringsservice:

• SES-5 (PRN136)

Bij het configureren van de GPS ontvanger naar een van de nieuwe satellieten voert de ontvanger een Differential Global Positioning Systems (DGPS) positiebepaling uit bij het gebruik van de EGNOS verbeteringsservice. OPMERKING: Het kan 5-10 minuten duren voordat de GPS ontvanger een DGPS positiebepaling heeft uitgevoerd wanneer deze voor het eerst contact maakt met de satelliet. Deze tijd is nodig om de GPS ontvanger in staat te stellen zijn geheugen te updaten met de almanak en de efemerische gegevens die hij van de satelliet ontvangt.

Voor de AFS systemen

Diagnose

RDI

dgps config

aore120 disabled enkel 136 op Heed Health zetten.

Hierna uitschakelen en opnieuw opstarten

Bij sommige systemen is een software update noodzakelijk maak hiervoor een afspraak zet uw systeem zolang op ongecorrigeerd